Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 04 2014

Kwadratqueen
Mnie nie trzeba zabierać na romantyczne kolacje, nie trzeba też za mnie płacić w kinie. Mi trzeba dawać bluzę wieczorami, trzeba mnie mocno przytulać i nakładać mi kaptur kiedy pada. Nie trzeba mówić mi co chwile jak bardzo się mnie kocha i jak bardzo dla kogoś jestem ważna. Ważniejsze jest dla mnie to abyś wykrzyczał mi to podczas kłótni i dał do zrozumienia, że jestem tą którą kochasz najbardziej. Jestem dość skomplikowaną osobą, ale gdy się postarasz, pokochasz mnie taką jaka jestem. Spróbujesz ?
— photoblog/storyxlife/
Reposted frombesideyou besideyou viaNoCinderella NoCinderella
Kwadratqueen
Mnie nie trzeba zabierać na romantyczne kolacje, nie trzeba też za mnie płacić w kinie. Mi trzeba dawać bluzę wieczorami, trzeba mnie mocno przytulać i nakładać mi kaptur kiedy pada. Nie trzeba mówić mi co chwile jak bardzo się mnie kocha i jak bardzo dla kogoś jestem ważna. Ważniejsze jest dla mnie to abyś wykrzyczał mi to podczas kłótni i dał do zrozumienia, że jestem tą którą kochasz najbardziej. Jestem dość skomplikowaną osobą, ale gdy się postarasz, pokochasz mnie taką jaka jestem. Spróbujesz ?
— photoblog/storyxlife/
Reposted frombesideyou besideyou viaNoCinderella NoCinderella
Kwadratqueen
Reposted frombluuu bluuu viagaszka gaszka
Kwadratqueen
Reposted frombluuu bluuu viagaszka gaszka
Kwadratqueen
Kiedy człowiek obdarzony wyobraźnią wpada w tarapaty psychiczne, linia podziału między tym, co rzeczywiste, a tym, co wyimaginowane, bywa niekiedy, trudno dostrzegalna.
— ... no to leżę.
Reposted fromwerterowska werterowska viaNoCinderella NoCinderella
Kwadratqueen
7018 0a90
Reposted fromtenderoni tenderoni vianienienie nienienie
Kwadratqueen
seriale i filmy oglądamy m.in. dlatego, że są w nich sceny których brakuje nam w życiu.
— zpopk
Reposted fromkyte kyte viaNoCinderella NoCinderella
7506 a7b4 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge vianienienie nienienie
Kwadratqueen
2798 743f
Reposted fromrenirene renirene viasztukamatorka sztukamatorka
Kwadratqueen
9765 b153 500
Reposted fromnenya nenya viaMrsDarkness MrsDarkness

June 01 2014

2970 b416 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viasomeoneeee someoneeee
Kwadratqueen
3675 af77
Reposted fromdusielecc dusielecc viasomeoneeee someoneeee
Kwadratqueen
3556 7374
Reposted frommyszka0017 myszka0017 viasomeoneeee someoneeee
Kwadratqueen
6927 0d9a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasomeoneeee someoneeee
Kwadratqueen
0484 e583
Reposted fromrisky risky viasomeoneeee someoneeee
Kwadratqueen
5156 44cb 500
Reposted fromirmelin irmelin viapodprzykrywka podprzykrywka
Kwadratqueen
2323 ef73
Reposted fromcontroversial controversial vianotthesame notthesame

May 29 2014

Kwadratqueen
9373 ccbe
Reposted fromjustMeee justMeee viapomidorowaa pomidorowaa

May 28 2014

Kwadratqueen
9955 26a3
Powoli się z tym godzę.
Kwadratqueen
7297 5971
Reposted fromsnukraina snukraina vialiars liars
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl